Leiding door doen

Agama Project hanteert in haar begeleiding de methode “LDD  -  LEREN DOOR DOEN”.
Dit is ook bekend als ervaringsgericht leren. Hierbij volgt een lijst van mogelijke doelen gesteld door onze programma’ s. 

DOELEN  VAN PROGRAMMA’S 

 Het verhogen van het zelfvertrouwen
 Het nastreven van meer verantwoordelijkheid, voor zichzelf en ook voor anderen.
 Het sterker motiveren

 Het effectief in team werken
 Het leren herkennen van leiderschapsstijlen
 Het coachen van medewerkers
 Het bevorderen van de onderlinge communicatie
 Het omgaan met conflicten

 Hoe creatief omgaan met situaties en problemen ?

 Hoe omgaan met een veranderde situatie?
 Het leggen van de nodige evenwichten in onze levensstijl
 Het overbrengen van nieuwe leerstof (in specifieke gevallen)
 Het beleven van plezier en vreugde op het werk   

 HOE TEWERK GAAN HIERBIJ

Samen werken, afspraken maken, luisteren, voorbereiden, iets goed doen, iets meer doen dan ik kan, een uitdaging aanvaarden, koude en wind niet voelen, aandacht hebben voor, dichter bij de realiteit brengen, het eigen kunnen aftasten, voelen wat jij kan en wat een ander kan, om hulp vragen.   

EIGEN LEERKURVE 

EIGEN ERVARINGEN OPDIOEN: OBSERVEREN EN NADENKEN
 -het proces ontleden
 -vragen stellen over het WAT 

BOUW EEN ABSTRACT IDEE 

WAT DAN?    

Idee testen in nieuwe situaties
Toepassen
Wat nu?

Dit leerproces volgt NA Doelstelling en mits WAARDEVOL ENGAGEMENT    

© 2022 agama.be with webcreator available