Waardevol engagement

Waardevol engagement  eist van iedere deelnemer 

De bereidheid om samen te werken om de individuele en de groepsdoelstellingen na te streven.
Akkoord te gaan om richtlijnen te volgen zodat ieder zich fysiek en emotioneel veilig voelt en dit binnen het kader omschreven door de groep.         
Om eerlijk kritiek te geven en te verdragen
Om  hiermee te experimenteren en te leren toe te passen

© 2022 agama.be with webcreator available