Verklaring van de zending

Onze zending vereist… 

Dat wij anderen bijstaan zodat zij zichzelf leren kennen, zich verder kunnen ontplooien en dat zij leren omgaan met verandering. 
Dat wij actieve workshops voeren die groepen helpen om van elkaar te leren, die bijdragen dat deelnemers hechter met elkaar werken en die een open en prettige sfeer in eigen groep in de hand werken. 

Onze actieve workshops… 

Willen bijdragen tot een verhoogd zelfvertrouwen bij iedere deelnemer, tot het aanscherpen van vaardigheden en het leren als groep. 
 Onderlijnen de waarde van ieder individu en van ieders verschillen. 
 Maken gebruik van het “Leren door doen” (LDD).
Werken met een  “Uitdaging naar eigen keus” (UEK). 
Benadrukken het persoonlijk “Waardevol engagement” (WVE).     

Om onze zending te voltrekken… 

 Bouwen we aan lange termijn relaties op een consultatieve basis met onze klanten, aan de hand van persoonlijke gesprekken, direct mail en actieve workshops.        

© 2023 agama.be with webcreator available